Pripravka
Bánovský basketbalový klub
Členské príspevky za hráča v roku 2023/24

Základná výška členského príspevku:

U17 Kadeti: 35 EUR / mesiac
U15 Starší žiaci: 30 EUR / mesiac
U11 Mladší minižiaci: 20 EUR / mesiac
Prípravka: 10 EUR / mesiac

Forma úhrady:

Príspevky je možné uhradiť mesačne - len prevodným príkazom.
Uhradiť vždy do 25-teho v danom mesiaci.

Bankové spojenie:

Názov účtu: BANOVSKY BASKETBALOVY KLUB
IBAN: SK04 0200 0000 0013 4122 6053
BIC (SWIFT): SUBASKBX


Do správy pre prijímateľa: priezvisko a meno hráča (VZOR: Novák Ján)

Rodinná zľava vo výške 50 % zľava zo základnej výšky príspevku pri mladšom druhom a ďalšom dieťati v klube. ​