top of page

​Darujte nám 2% dane

2%
AJ VĎAKA VÁM
MÔŽEME HRÁVAŤ
BASKETBAL.
ĎAKUJEME!

 

 

Milí rodičia a priaznivci športu, činnosť nášho basketbalového klubu
môžete podporiť aj tým, že nám poukážete 2 % z Vašich daní za rok 2022

Ak ste ZAMESTNANEC:

1.) najneskôr do 15. 02. 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa, aby urobil ročné zúčtovanie Vašich zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2022.

2.) potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil „Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022“.

3.) v „Potvrdení o zaplatení dane za rok 2022“ v 25. riadku v III. oddiele bude uvedená výška Vašej dane. Z nej si vypočítajte sumu 2 %, ktorú môžete poukázať prijímateľovi t. j. nášmu klubu. Zákon určuje, že výška tejto sumy musí byť minimálne 3,00 EUR.

4.) sumu, ktorú nám chcete darovať, vpíšte do 13. riadku I. oddielu „Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane“ TLAČIVO NÁJDETE TU

5.)  „Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2021“ + „Vyhlásenie“ odovzdajte najneskôr do 27. apríla 2023 trénerom.

Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá si robí daňové priznanie sama alebo PRÁVNICKÁ OSOBA (Firma):

 

V daňovom priznaní pre fyzické osoby alebo v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. V tejto časti musíte vyplniť údaje prijímateľa, v tomto prípade údaje Bánovského basketbalového klubu. 

 

31.03.2023 je posledný termín na podanie daňového priznania

​​

Ak FO a PO oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Bánovský basketbalový klub
Adresa: Žitná 1484/10, 957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36114162
Právna forma: Občianske združenie

bottom of page