top of page

​Darujte nám 2% dane

2%
AJ VĎAKA VÁM
MÔŽEME HRÁVAŤ
BASKETBAL.
ĎAKUJEME!

Milí rodičia a priaznivci športu, činnosť nášho basketbalového klubu môžete finančne podporiť aj tak,
že nám poukážete 2 % z Vašich daní za rok 2021.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Bánovský basketbalový klub
Adresa: Žitná 1484/10, 957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36114162
Právna forma: Občianske združenie

Ak ste ZAMESTNANEC:

1) čím skôr, najneskôr, však, do 15.02.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa, aby urobil ročné zúčtovanie Vašich zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2021.

2) potom požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil „Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2021“.

 

3) v „Potvrdení o zaplatení dane za rok 2021“ bude uvedený dátum, do ktorého ste povinný zaplatiť daň a v 25. riadku v III. oddiele bude uvedená výška Vašej dane. Z nej si vypočítajte sumu 2 %, ktorú môžete poukázať prijímateľovi t. j. nášmu klubu. Zákon určuje, že výška tejto sumy musí byť minimálne 3,00 EUR.

4) sumu, ktorú nám chcete darovať, vpíšte do 13. riadku I. oddielu „Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane“ a vyššie uvedené údaje o našom klube napíšte do II. Oddielu – Údaje o prijímateľovi.

(PREDVYPLNENÉ TLAČIVO TU)

5) vyplnené „Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2021“ a „Vyhlásenie“ odovzdajte najneskôr do
27.apríla 2022 trénerom.

Radi ich miesto Vás doručíme najneskôr do 30.apríla 2022 daňovému úradu podľa miesta Vášho bydliska.

31.03.2020 je posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie.

Ak ste FYZICKÁ OSOBA

ktorá si daňové priznanie robí sama, poukázanie 2% z dane vyplňte priamo v Daňovom priznaní
FO – oddiel XII. Informácie uvedené v bode 6) v predchádzajúcom odseku platia aj pre Vás. Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne. 

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA (firma) 1 – 2%

tak v daňovom priznaní pre právnické osoby v časti IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie
1,0% (2%) z dane v prospech prijímateľa.

31.03.2022 je posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane.

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

bottom of page