top of page

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY ZA HRÁČA V ROKU 2022/23

ZÁKLADNÁ VÝŠKA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU:

U17 Kadeti: 25 EUR / mesiac

U14 Žiaci: 20 EUR / mesiac

U10 Prípravka: 10 EUR / mesiac

 

FORMA ÚHRADY:

Príspevky je možné uhradiť mesačne - len prevodným príkazom.

 

Uhradiť vždy do 25-teho v danom mesiaci.

 

BANKOVÉ SPOJENIE:

Názov účtu: BANOVSKY BASKETBALOVY KLUB

IBAN: SK04 0200 0000 0013 4122 6053

BIC (SWIFT): SUBASKBX

 

Do správy pre prijímateľa:  priezvisko a meno hráča

(VZOR: Novák Ján)

 

Rodinná zľava vo výške 50 % zľava zo základnej výšky príspevku pri mladšom druhom a ďalšom dieťati v klube.

bottom of page