top of page

Partnerská škola

ZŠ Gorazdova

Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou je situovaná na sídlisku Dubnička, ktoré je najväčšie v Bánovciach nad Bebravou. Školu navštevuje vyše 400 detí z mesta i priľahlých obcí. Zachádzajú k nám i 3 linky autobusových spojov. V súčasnosti sme najdynamickejšie rozvíjajúcou sa školou s výbornými výchovno-vzdelávacími výsledkami žiakov.

K rozvoju prispievajú pravidelné investície do modernizácie vyučovacieho procesu i technického vybavenia školy. Všetky triedy v škole sú vybavené IKT technológiami a novým nábytkom. Žiakom taktiež slúžia 2 učebne cudzích jazykov, 2 počítačové učebne a a veľkokapacitná herňa pre školský klub detí. V tomto roku vybudujeme prírodovedné laboratórium.

Naša škola disponuje najväčšou telocvičňou spomedzi základných škôl v meste, ktorá je vybavená novou odpruženou palubovkou a výškovo nastaviteľnými sklopnými košmi. Máme rozvinutú spoluprácu s Bánovským basketbalovým klubom a s klubom zápasníkov, ktorí využívajú menšiu telocvičňu vybavenú čalúneným povrchom so žinenkou.

V hodnotení INEKO sa škola prepracovala na druhé miesto v meste a na 24. miesto v Trenčianskom kraji s indexom 7,3, čo znamená "škola s výbornými výsledkami žiakov".

WEB ŠKOLY: https://zsgorazdovabn.edupage.org/?

škola_vstup.jpg
ZS Gorazdova.jpg

ZŠ GORAZDOVA

Bánovce n. Bebr

tel (1).jpg
bottom of page