top of page
  • BBK

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY ZA HRÁČA V ROKU 2020

Od začiatku roku 2020 prechádzame na systém platenia členského príspevku za hráčov priamo na bankový účet Bánovského basketbalového klubu.


ZÁKLADNÁ VÝŠKA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU:

U17 Kadeti: 20 EUR / mesiac

U14 Žiaci: 20 EUR / mesiac

U12 Starší mini: 10 EUR / mesiac

Od 01/2020 – do 06/2020


FORMA ÚHRADY:

Príspevky je možné uhradiť mesačne - prevodným príkazom.

Uhradiť vždy do 25-teho v danom mesiaci.


BANKOVÉ SPOJENIE:

Názov účtu: BANOVSKY BASKETBALOVY KLUB

IBAN: SK04 0200 0000 0013 4122 6053

BIC (SWIFT): SUBASKBX


Do správy pre prijímateľa: priezvisko a meno hráča

(VZOR: Novák Ján)


Rodinná zľava vo výške 50 % zľava zo základnej výšky príspevku pri mladšom druhom a ďalšom dieťati v klube.

bottom of page