top of page
  • Obrázek autoraBBK

PRÍĎ MEDZI NÁS

Basketbal, ako väčšina kolektívnych športov je mimoriadne vhodnou výchovnou príležitosťou pre Vaše dieťa v jeho športovom, osobnostnom i spoločenskom vývoji.

Dieťa okrem fyzického rozvoja si bude primerane rozvíjať i základné zdravotné a hygienické návyky, zvykať si na vykonávanie ďalších povinností, na spoluprácu s ostatnými chlapcami, bude sa musieť naučiť rešpektovať interné, i herné pravidlá, bude vedené k súťaženiu, a k prekonávaniu prekážok. Ale hlavne sa bude baviť prostredníctvom basketbalu a vytvorí si tak správny vzťah ku športu na celý život.

Deti sa budú venovať všeobecnej telesnej príprave a základom basketbalu 2x týždenne po 1 hodine,

v pondelok od 15:30 do 16:15

a v stredu od 16:00 do 17:00 hod.


Telefonický kontakt: 0918 215 085bottom of page