top of page
  • BBK

ROZHOVOR S PREDSEDOM BBK BÁNOVCE TOMÁŠOM PAŠKOM

Bánovský basketbalový klub má za sebou bohatú históriu, ktorej prvopočiatky siahajú až do obdobia prvej Československej

republiky.

V súčasnosti vedie Bánovský basketbalový klub predseda Tomáš Paško, ktorý pre TAJMS poskytol rozhovor.

Koľ ko družstiev má v súčasnosti BBK. V akých kategóriách a aké hrajú súťaže?

Klub má v súčasnosti 5 družstiev – muži, kadeti (U17), žiaci (U14), starší minižiaci (U12) a prípravka. Všetci okrem prípravky hrajú aj ligové súťaže. Muži úspešne vstúpili do 2. ligy. Kadeti, žiaci a starší minižiaci hrajú 1. ligu, s možnosťou postúpiť na záverečný finálový turnaj o Majstra SR. Okrem toho

organizujeme basketbalové krúžky na ZŠ Duklianska a ZŠ Gorazdova.

Aký tím ľudí sa stará o výchovu, rozvoj a logistiku tejto širokej hráčskej základne?

V prvom rade sú to tréneri – máme v klube 4 trénerov s 2. kvalifikačným stupňom a dvoch v príprave. Okrem trénerov sa na chode klubu podieľajú členovia Výkonného výboru BBK. Veľká vďaka

patrí rodičom za ich podporu. Zabezpečujú, aby sa deti pravidelne zúčastňovali tréningového procesu a hlavne vytvárajú úžasnú kulisu nielen na domácich zápasoch.

Z akých zdrojov je financovanýbasketbal?

V klube sa snažíme o viaczdrojové financovanie. To znamená, že nechceme byť odkázaní len na jeden tok financií. V prvom rade nás podporuje mesto, za čo vedeniu i poslancom veľmi pekne ďakujeme. Okrem toho využívame podporu sponzorov, rôznych projektov (napr. TSK), 2% dane, podporu zväzu.

V tomto roku ste opäť po troch rokoch prihlásili do súťaže aj druholigových mužov. S akými ambíciami vstupujete do novej sezóny?

Pri vstupe do súťaže máme vždy tie najvyššie ambície

a chceme sa pobiť o 1. miesto. Aj kvôli tomu, že sme neboli schopní zabezpečiť konkurencieschopný

tím, sme sa pred 4 rokmi zo súťaže odhlásili. Všetku našu energiu sme smerovali do mládeže s víziou raz sa k mužom vrátiť už s našimi dorastencami. Aj vďaka tejto stratégii sme v kategórii žiakov

boli v roku 2017 a 2018 vicemajstri republiky.

Aký dosiahnutý úspech si najviac ceníte počas vášho manažovania bánovského basketbalu?

Napriek tomu, že v klube pôsobím od roku 2005, vedenie klubu som prebral len tento rok, čiže na hodnotenie úspechov tu ešte nie je priestor. Tu je dôležité vyzdvihnúť úžasnú prácu zakladateľa klubu a jeho dlhoročného predsedu MUDr. Lubora Paula, ktorý klub viedol od jeho založenia v roku 1999.

Hlavne jeho pričinením prežíva klub svoje najlepšie obdobie z pohľadu úspechov, zázemia pre hráčov a trénerov a celkovej stability.

Akým spôsobom môžu prihlásiť rodičia svoje deti do klubu, ktoré by mali záujem hrávať za vaše klubové farby?

Všetci záujemcovia sú pozvaní na naše tréningy prípravky. Basketbalová prípravka prebieha v telocvični ZŠ Gorazdova vždy v stredu o 16.00h a piatok o 15.00h. Kontaktovať môžete trénerov: Anna Margolienová 0903 250 546, príp. Ján Urban 0948 518 401.


Stanislav Vavro


bottom of page